<

ALLAH OBEĆAVA DA ONAJ KO BUDE RADIO OVO ĆE DOŽIVJETI USPJEH, DJECU I BOGATSTVO

Allahovo obećanje je kada neko čini istigfar, kada neko traži oprost od Allaha, s.v.t., Allah, s.v.t., će otvoriti za njih vrata uspjeha, kiša će padati, Allah, s.v.t., će ih počastiti sa djecom, bogatstvom,..Allah, s.v.t., nam govori jezikom Nuha, a.s., kada je rekao svome narodu: Tražite od Gospodara svoga oprost (estagfirullah) jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati. (Nuh, 10-12)Dakle istigfar je Allahovo obećanje. Ako neko želi da ima djecu, znate li šta biste im trebali savjetovati? Znam da dajete savjete da upute dovu Allahu, s.v.t.,, ali također ih trebate savjetovati da traže oprost od Allaha, s.v.t., i Allah, s.v.t., će im otvoriti vrata uspjeha. Neko je izgubio posao, recite im da čine istigfar.Tražite od Allaha, s.v.t., oprost i Allah, s.v.t., će vam otvoriti ova vrata napretka, djece i bogatstva.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

“Gospodaru naš” – rekoše oni –“sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.”(el-A’raf, 23.)

Napisao: Muhammed eš-Šerif

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

<