<

Akademik Kurjak: Sebija Izetbegović nikada nije bila moj student! Tri sedmice bila samo posmatrač!

Sebija Izetbegović bila tri sedmice na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao posmatrač!Senad: Imamo dokumente, njen zahtjev da polaže razliku ispita iz Zagreba u Sarajevu i tvrdnju da je položila 10 od 14 specijalističkih ispita.

Akademik Kurjak: Znao bih da je bila na postdiplomskom ili na specijalizaciji u Zagrebu! Ja sam bio voditelj i potpisivao sam indekse svim studentima! Nikada nije bila registrovana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! Kod nas je bila tri, četiri sedmice! Za to vrijeme je bila „gost posmatrač“! To se ne može računati kao školovanje! Nakon tog boravka je otišla u Tursku!

 

<