<

ISLAMSKI SANOVNIK- SANJALI STE VATRU, VODU? POGLEDAJATE ŠTA TO ZNAČI

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Vaga

Simbolizira snivačev jezik, pravednog sudiju i svakog onog ko predvodi ili upućuje ljude, poput sudije, učenjaka, vladara ili, pak, časnog Kur’ana. Ispravna vaga – pravedan sudija; neispravna vaga – sudijina nepravednost; utezi na vagi – sudijini pomoćnici. Naginjanje kazaljke na desnu stranu – sudijina pristrasnost i pomaganje tužiocu; naginjanje kazaljke na lijevu stranu – sudijino pomaganje optuženog; nenaginjanje kazaljki na vagi ni na jednu, ni na drugu stranu – sudijina pravednost, a vaganje sitnog novca – suđenje na temelju lažnog svjedočenja.

Valovi

Simboliziraju brige i smutnje ovoga svijeta.

Varalica

Varalica u snu simbolizira zlo, bitku ili razdvajanje džemata, odnosno, društva.

Varnice

Simboliziraju ružan govor i loša djela koja osobu vode u džehennemsku vatru. Ako neko sanja da su varnice ili iskre pale u narod, neprijateljstvo će zavladati među njegovim stanovnicima.

Vatra

Simbolizira vladara, vladarevu kaznu, Džehennem, grijehe, greške, rat, propast, sušu, zarazne bolesti, džine, ali i Uputu, islam, znanje, Kur’an, korist i bogatstvo. Gorenje vatre simbolizira darežljivost ili bogatstvo, a gašenje vatre – škrtost i siromaštvo.

Vazduh

Simbolizira niske želje i uvođenje novotarija. Ko sanja da stoji, sjedi ili hoda po vazduhu – povodi se za niskim željama u svojoj vjeri ili je zavaran ovozemaljskim dobrima. Ko padne iz vazduha, a bude ophrvan brigama – nestat će brige; a ko sanja da stabilno stoji u vazduhu između neba i zemlje – postići će zavidan uspjeh u vlasti i snazi.

Večer

Simbolizira zikrullah, ali može simbolizirati i lukavstvo, laž i smutnju.

Vene

Simboliziraju kućnu čeljad. Od ljepote tog organa zavisi i ljepota i harmonija kućne čeljadi. Otvorenost vene – smrt onoga koji sanja ili nekoga od njegove porodice. Vene ruku iz kojih krv teče – siromaštvo za bogatog, a bogatstvo za siromašnog.

Ventilator

Simbolizira rahatluk, rješavanje briga i problema, ženu, dijete, bogatstvo nakon siromaštva ili osobu koja pruža utjehu u teškoćama i problemima.

Veranda

Simbolizira čovjeka od respekta i autoriteta. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu ili vidikovac – to znači da će pobijediti svoje oponente, postići ono što želi i doći do visokog ugleda i sreće. Ako trgovac ili biznismen sanja verandu ili vidikovac, profitirat će u trgovini ili biznisu i u tom domenu će postati nadaleko poznat.

Veslo

Simbolizira spašavanje i sigurnost od opasnosti i druga koji mu pomaže u savladavanju poteškoća.

Veterinar

Simbolizira liječnika, bolničara, ortopeda, kupičara i drugo što je u vezi sa pružanjem zdravstvene pomoći. Uz to, sanjanje veterinara simbolizira osobu koja pomaže vojsku i velikane u njihovim poslovima.

Vezenje

Simbolizira – ukoliko se sanja da osoba veze u snu – pjesnika, pjevača ili učena čovjeka koji lijepo i elokventno govori.

Viđenje

Simbolizira neku tajnu, riznicu ili rudnik. Viđenje nečega skrivenog u snu upućuje na skriveno i tajanstveno znanje.

Vika

Simbolizira gubljenje snage i neku vrstu smutnje.

Vilica

Čovjekova vilica u snu simbolizira supružnike, ortake, dvojicu sinova, starješinu porodice ili osobu brojnog potomstva. Nekada to može označavati i propisno uzimanje abdesta.

Vinar

Vinar ili prodavač bilo koje vrste alkohola simbolizira osobu koja posjeduje haram-imetak, koji zarađuje na nedozvoljen način i koji druge navodi na zlo.

Vino

Simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti. Ko sanja da pije vino učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital.

Ko sanja da pije vino, a pri tom ga neko kritizira za taj čin, taj ko ga je kritizirao će mu se suprotstaviti u govoru i raspravi.

Vinograd

Simbolizira ženu; ljepota i rodnost vinograda – njenu ljepotu i bogatstvo; debljina stabla vinove loze – njenu debljinu; visina stabla – njen životni vijek; a plodovi – njeno bogatstvo. Vinova loza okićena grožđem simbolizira ovosvjetsko izobilje.

Vinova loza

Simbolizira ženu ili darežljivog, plemenitog i korisnog čovjeka. Ako neko sanja da posjeduje vinovu lozu, a neoženjen je, oženit će se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim čovjekom.

Višnja

Simbolizira radost, veselje, prestanak bolesti ili lahku i brzu dobit.

Vješanje

Simbolizira optužbu, klevetu, zluradost, a može simbolizirati i slavu i visok ugled.

Vjetar

Simbolizira vladara, njegovu moć, vojsku, zapovijedi, govor i pomoćnike. On, također, simbolizira rodnost, opskrbu, pomoć, pobjedu, radosnu vijest, patnju, nesreću, štetu, kaznu, bolest, slabost i komešanje u narodu.

Ako vjetar čupa drveće, ruši kuće i po zraku kovitla ljude, životinje i hranu – to onda upućuje na ljudske patnje, kao što su kuga, smutnja, rat, napad neprijatelja, porobljavanje, oduzimanje imovine, nanošenje nepravde od strane vlasti. Ako sanja blag vjetar stanje će se izmijeniti nabolje.

Vjetrenjača

Simbolizira spor i problem koji neće dugo trajati. Različito se tumači lomljenje vjetrenjače: jedni vele da je to izbavljenje iz briga, a drugi da ukazuje na snivačevu smrt.

Vladar

Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara – zadobit će vlast. Ko sanja da je vladarevo tijelo udebljalo, to upućuje na njegovu vjeru. Pretvaranje vladarevih grudi u kamen, upućuje na vladara okrutna srca. Ko sanja da se vladareva glava povećala, to upućuje na povećanje njegove vlasti.

Vo

Simbolizira snagu, vlast, imetak, pomoćnika, ženidbu ili oružje. Klanje vola – nadvladavanje onoga koga se boji; debeo vo – profit; mršav – gubitak; kupovanje vola – ulagivanje braći ili odabranim ljudima. Padanje vola na čovjeka – smrt dotičnog čovjeka. San da ga je vo probo rogom – Allahova srdžba. Govor vola od strane zatiljka – nanošenje nasilja nekom čovjeku. Ako žena sanja da je dobila vola, suprug će joj se potčiniti; a ako nije udata – udat će se.

Voćar

Simbolizira povjerljivu osobu nad imovinom ljudi i njihovim tajnama. Uz to, označava i djecu, žene, brzo stečeni kapital i dugoročnu zaradu. Ovaj san upućuje na dobro, sve dok se voću u snu ne odredi cijena. Kada se to učini, onda je očekivati suprotno.

Voće

Simbolizira za neoženjenog – ženidbu; za siromaha – dobijanje imetka; za bogataša – povećanje bogatstva; a za uplašenog – bezbjednost. Svježe voće – imetak koji brzo nestane; a suho voće – imetak koji dugo traje. Ako neko sanja da po njemu pada voće, bit će prepoznatljiv po lijepom i kulturnom ponašanju. Ko sanja da s nekog stabla ubira plodove koji, inače, ne rađaju na tom stablu – uspostavit će kontakt i lijepu vezu sa nekom prijatnom osobom ili ortakom.

Voda (crna)

Simbolizira ženu koju će neko oženiti, ali od koje hajra neće imati – ako se sanja da se vadi iz bunara; a može simbolizirati i rušenje kuće; a ako se sanja da se takva voda pije, simbolizira gubljenje vida.

Voda (mutna)

Simbolizira poteškoću i umor, a konzumiranje takve vode simbolizira bolest.

Voda (slana)

Sanjati slanu vodu simbolizira neku tugu.

Voda (smrdljiva)

Simbolizira haram-imetak.

Voda (topla)

Simbolizira temperaturu. Ko sanja da takvu vodu danonoćno upotrebljava imat će problema od strane vlasti; a ko sanja da je koristi samo noću – džini će mu zadati strah.

Voda (ustajala)

Simbolizira oskudan život.

Voda

Simbolizira islam, znanje, život, rodnost, izobilje i imetak. Ko sanja da se napio čiste pitke vode iz bunara ili posude za vodu, ali je nije iskapio: ako je bolestan – ozdravit će i životni vijek će mu dugo potrajati; ako nije oženjen – oženit će se. Ako je voda bila pogana, gorka i smrdljiva – oboljet će i život će mu postati gorak; ako mu je data čaša vode – rodit će mu se dijete; ako pije vruću vodu – zadesit će ga tuga; ako je u kući provrela voda i teče van kuće – riješit će se svih briga; a ako voda ostane u kući mučit će ga briga.

Kupanje hladnom vodom upućuje na pokajanje, oporavak od bolesti, izlazak iz zatvora, vraćanje duga ili sigurnost od straha; dok zalijevanje vrta i usjeva simbolizira bračni odnos sa ženom.

Vodič

Simbolizira snalaženje u životu koje će rezultirati uspjehom.

Vodomjer

Simbolizira kišu, spuštanje Allahove milosti, izobilje nakon oskudice, radost ili veselje.

Vodonoša

Simbolizira dobročinitelja i bogobojaznog, i osobu posredstvom koje dolazi svakovrsno dobro, ukoliko ne naplaćuje napajanje vodom. Ako sanja da nosi vodu nekoj osobi i da ju je naplatio, preuzet će neku odgovornost, dok će osoba kojoj je donio vodu dobiti neki imetak od strane vladara. Ako neko sanja da je natočio vodu i odnio je svojoj kući bez namjere da je pije, on skuplja imetak koji će trošiti neko drugi. Inače, voda u posudi simbolizira sakupljeni imetak.

<