<

15 SITUACIJA KOJE JE POSLANIK, A.S., NAJAVIO I BAŠ U DANAŠNJEM VREMENU SE OSTVARUJU

Ali b. Ebi Talib r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Kada se moj ummet počne baviti sa sljedećih 15 stvari zapašće u belaje i iskušenja. Bi rečeno, koje su to stvari o Allahov Poslaniče?

On reče: Kad se monopol uspostavi nad ratnim plijenom,

i kada emanet i povjereništvo postane ratnim plijenom,

i kada davanje zekata bude muka,

i kada čovjek bude pokoran svojoj ženi a nepokoran svojoj majci,

dobar prema svome prijatelju a loš prema svome ocu,

i kada se glasovi počnu dizati u džamijama,

i kada vođa jednog naroda bude najgori od njih,

i kada neki čovjek bude čašćavan zbog straha od njegova šerra,

i kada se počne piti alkohol i oblačiti svila,

i kada se budu nabavljale pjevačice i me’azif/muzika,

i kada zadnje generacije muslimana budu proklinjale prve generacije muslimana –

neka tada iščekuju užareni vjetar ili propadanje u zemlju ili deformaciju (tijela i duše)!”

(Sunen Tirmizi, br.2210.)

<