ZNATE LI KOJI PREDZNACI SUDNJEG DANA SU SE DESILI?

Znate li koji predznaci Sudnjeg dana su se desili?

Znaci koji su se pojavili i prošli

  1. Rascjepljenje Mjeseca
  2. Smrt Allahovog Poslanika Muhammeda (s.a.w.s.)
  3. Vrsta smrti koja će usmrtiti na hiljade Muslimana (misli se da je to kuga kod Amwas-a koja je bila za vrijeme hilafeta Omera ibn Hataba, r.a.).
  4. Velika bitka u Medini (misli se na bitku kod Herrah-a za vrijeme halife Jezida, 63 h.g.).
  5. Osvajanje Jerusalema
  6. Osvajanje Konstantinopolisa (današnji Istambul)
  7. Dvije velike skupine Muslimanske će učestvovati u ratu.
  8. Rat izmedju Muslimana i crvenih ljudi sa malim očima, koji nose sandale pravljene od kose (misli se da je ovo bilo Mongolsko pokoravanje Islamskih zemalja)
  9. Ugovor o miru izmedju Muslimana i ne-Muslimana žute rase (Kinezi, Mongolci, itd)
  10. Pojaviće se trideset varalica koji će tvrditi da su poslanici.

n-um