<

Zahvalni rob…

„Zar da ne budem zahvalan rob (svom Gospodaru)?“ (1-324)

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenose mnogi autori hadiskih zbirki, a u ovoj formi zabilježio ga je El-Kušejri, od Aiše r.a.

Povod nastanka

El-Kušejri u svojoj Risali prenosi podatak u kojem stoji da je Atta i Ibn Umejr došli Aiši i pitali je kako Poslanik provodi vrijeme u kući, a ona im je rekla: „Jednu veče došao je u moju sobu, legao u postelju ali je brzo ustao, abdestio se i počeo klanjati. Klanjao je dugo i vidjela sam kako su mu suze nakvasile bradu. Pitala sam ga: „Zašto toliko klanjaš kada ti je sve oprošteno,“ a on je izrekao prednji hadis.

Komentar

Neosporna je činjenica da je Poslanik svoje vrijeme provodio u ibadetu. To nam je dobro poznato. Ibn Kajjim u djelu „Zadu-l-mea’d“ kaže: „Alejhisselam je bio trajno u ibadetu. To je radio i kada bi govorio, a i sve druge radnje činio. Sve naredbe i zabrane koje je prenosio predstavljale bi zikr Allahu dž.š. Vijesti koje bi prenosio ljudima, saopćavanje o Allahovim lijepim imenima ili atributima, govor o islamskim propisima, Allahovim obećanjima, sve je to zikr i ibadet. Takav je bio Alejhisselam u cjelokupnom svom životu. Slavio je Allaha u svim životnim pitanjima. Zikr je činio i kada bi konja jahao, silazio ili se penjao na njega, kada bi svojoj ženi prilazio, hranu ustima nosio i sve što je radio bilo je u ime Allahovo“ (Vidi! Zadul me’ad“ poglavlje Fi hedjihi (s.a.v.s.). mnogi ljudi ovaj vid ibadeta dobrovoljnog ibadeta smatraju kao slobodno polje ponašanja pa u to ime uvode neke nove namaze i sl. kako bi se približili Allahu dž.š. Tako je radio Ibrahim Edhem koji je pješice putovao na hadž i poslije svakog koraka klanjao dva rekata. Poslanik je išao na hadž ali nije klanjao taj namaz. Ili namaz od stotinu rekata koji se negdje klanja poslije teravije i u našim krajevima. U islamskim izvorima zna se za ove namaze salatu-l-lejl, teravija, salatudduha, istihare, tesbih, tehedžud, Salatu-l-hadždže, kusuf i salatu-l-istiskai. Dakle, ima sasvim dovoljno ovih namaza i nema nikakve potrebe za nekakvim  novim namazima. Posebno onima koji opterećavaju, jer je Allahu dž.š. draži trajan posao pa makar i mali bio.

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amina Brajlović

<