<

Vrijeme je za motivaciju

Prije nekoliko sedmica napisala sam tekst o motivaciji, ali nikako nisam mogla da ga objavim. Bilo je tu mnogo korisnih informacija taksativno pobrojanih, i rekla bih da bi došle i prošle kroz čitaoca, ali ne bi se zadržale ni sljedećih par minuta.

Zapitala sam se šta moji čitaoci žele? Pretpostavljam da je to praktično i primjenjivo znanje, koje mogu inkorporirati u svakodnevni život.

Umjesto da pišem o definiciji motvacije, želim da svako od nas je sam definiše. Da, to je zadatak koji vam ostavljam nakon što prođete kroz tekst, i razmislite o njemu.

Šta je vaš motivator?

 Šta je vaš motivator, šta vas pokreće, drži živim i aktivnim, produktivnim, a šire gledano šta vas motiviše da budete sretni i ispunjavate svoje ciljeve?

 U svakodnevnim bitkama sigurno pronalazite svoje pokretače koji vam omogućavaju da nastavite dalje, a to je upravo ono što motivacija jeste. Pokretač. Motivacija vuče korijen iz latinske riječi movere, što znači kretati se. Zanimljivo jeste što i emocije imaju isti korijen, s tim da emovere znači kretati se prema naprijed. Koliko puta smo bili motivisani slomljenim ili punim, zaljubljenim srcem da nešto uradimo ili ne uradimo. Da, možda neočekivano, ali motivacija i emocije imaju zajednički morfološki korijen.

Idući dalje, prva klasifikacija motivatora koja bi mogla biti primjenjiva u vašem procesu otkrivanja ličnih pokretača jeste ektrinzična i intrinzična motivacija.

Najjednostavnije rečeno ,vjerujem da  intra i extra pri prvom slušanju riječi, vam daju ideju da se radi o nečemu unutrašnjem i vanjskom. Upravo tako! Vaše zapažanje je smisleno, ali radi boljeg razumijevanja u nastavku vam nudim više detalja.

Intrinzična motivacija se bazira na pojedinčevom individualnom interesu za određenu aktivnost; interesu koji ga motiviše da se energično angažuje u toj aktivnosti. Vanjaska nagrada nije potrebna, jer je sama aktivnost izraz želje individue.
Ekstrinzična motivacija, sa druge strane, uključuje vanjaske motivacijske faktore, kao što su finansijska korist  ili neki oblik priznanja (nagrada ili dobre ocjene).
Primjer intrinzične motivacije jeste kod osobe koja čita svakodnevno, jer želi da napreduje, uči, da ima zanimljiv život, bez obzira što nova znanja neće materijalno utjecati na njen život.
Sa druge strane, ekstrinzična motivacija jeste pohađanje kursa radi povećanja radne učinkovitosti i bolje zarade.

Motivator u vjeri

Dolazimo do tačke kada se pitamo šta je naš pokretač u vjeri?
To je drugo pitanje koje vam ostavljam u amanet da o njemu promislite i da pronađete vlastiti motivator, ako to još uvijek niste.

Da li je je vaš motivator ajet u kojem Uzvišeni Allah nam poručuje: “Ako budete zahvalni, Ja ću vam zasigurno još više dati,…” (prijevod značenja 7. ajeta, sura Ibrahim)

Ili hadis našeg časnog Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: “Pogledajte u onoga ko je ispod vas, a ne u onoga ko je iznad vas, da ne bi zanijekali Allahove blagodati!” (Muslim)

Ovdje je u pitanju motivator u obliku socijalne usporedbe sa ljudima oko nas, jer musliman može biti samo onaj koji je od koristi svome društvu.
 Da li u dobročinstvu prema drugima nalazimo pokretač u traganju za Allahovim zadovoljstvom?
 Poslanik alejhi sellam nas savjetuje da kada dođe vrijeme teškoće, obratimo pažnju na one koji su dati nama u iskušenje, da se brinemo o njima, da ne zanoće gladni. Mi se možemo brinuti o tome što nemamo najnovije izdanje omiljenog nam modnog brenda, npr., ali sjetite se da uvijek postoje oni koji taj dan nisu imali šta da jedu.
Zamislite sebe da osvanete u novom danu i koliko god da ste gladni, nemate šta jesti. To promišljanje vam, dragi čitaoci, ostvaljam kao treći zadatak koji dolazi iz ovog teksta.

Jedan od najboljih savjeta i pokretača koji smo dobili kroz hadis jeste: “Allahu su najdraža ona djela koja se rade konstantno, makar ih ne bilo mnogo.” (Buhari)
Da li je naš pokretač za produktivnost hadis Muhammeda sallallahu alejhu ve sellem, kroz koji se potpuno predajemo Allahovom određenje u rješavanju naših briga, jer njime nam je obećano da nikada, koliko god se teškom činila situacija, nismo sami: “Allahu moj, zaštiti me od brige, tuge, nemoći, ljenosti, škrtosti, strašljivosti, od terete duga i od toga da padnem u ovisnost od drugih ljudi.” (Ebu Davud)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas savetuje da iskoristimo svaki tren da uradimo neko dobro, korisno djelo:  ”Ukoliko nastupi sudnji dan, a u ruci jednoga od vas bude palmina sadnica, neka je posadi ako može”. (Ahmed)

Dalju potragu ostavljam vama, jer  je sigurno mnogo više primjera od navedenih.

Do sljedećeg teksta, ostavljam vam tri pitanja, na koja sami sebi odogovorite, osvijestite i budite sretni u procesu upoznavanja samih sebe. Da prepoznate vaše motivatore u svakodnevnom životu, da spoznate šta je razlog zašto ujutro ustajete nasmijani ili namrgođeni.

Život je lijep ako znamo razlog zbog kojeg živimo, gdje usmjeravamo našu energiju, šta je naša vizija i misija. Zajedno krenimo u proces upoznavanja sebe, i korak po korak naše društvo biće ispunjeno pojedincima poput nas: sretnim i ispunjenim. 

Za Akos.ba piše: Vildana Žigonja

O autoru:

Vildana Žigonja, MA psihologije. Svojim tekstovima nastoji da unaprijedi kvalitet života pojedinca, u cilju uspostavljanja uspješne i produktivne zajednice.   

akos.ba

<