Svake godine se zatvori oko 2000 obrta

Podrška sa federalnog nivoa, u subvencioniranju obrtništva u Unsko-sanskom kantonu nije doprinijela razvoju ove grane privrede.

600 hiljada maraka obezbijeđenenih od strane Federalnog ministarstva obrta, predviđeni su za pomoć mladima pri otvaranju obrta, odosno stvaranju novih radnih mjesta. Iako je to malo novca, smatraju u Agenciji za obrt USK, trećina prijavljenih je zadovoljila kriterije.

Federalno ministarstvo obrta je dodjeljivalo svega 4 hiljade maraka, što je mnogima bilo nedovoljno za pokretanje biznisa, a većinom su se prijavili ljudi koji se bave starim zanatima. Naime, svaki obrtnik koji se prijavio na javni poziv Ministarstva morao je obezbijediti čak 90 posto sredstava kako bi ispunio uslove javnog poziva. Zato ih se malo i prijavilo. Stoga se mnogi obrtnici okreću sivoj zoni ekonomije ili odjavom obrta. Sve to za rezultat ima gubljenje radnih mjesta u malih obrtika i zanatlija.

Na nedavno održanoj sjednici Vlade USK, kao podrška za novoosnovane obrtničke subjekte, iz Budžeta USK je izdvojeno 180 hiljada maraka.

AUTOR A.Š.

cazin net