Šta su ANP i IPAP, oko kojih se digla prašina

Posljednjih dana na bh. političkoj sceni podigla se prašina oko Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) i Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP). Bosna i Hercegovina može odustati od Akcionog plana za članstvo (MAP) i okrenuti se prema Individualnom akcionom planu partnerstva s NATO-om (IPAP).

Šta je ANP?
Na samitu NATO-a, održanom u Vašingtonu 1999. godine, s ciljem pružanja pomoći zemljama koje žele postati članice saveza, zaključen je Akcioni plan za članstvo.

Prema tom planu, zemlja koja želi postati članica priprema svoj Godišnji nacionalni program, odnosno ANP, koji se predstavlja NATO-u.

Na kraju godišnjeg ciklusa ministri vanjskih poslova i odbrane prezentiraju rezultate reformskog programa i buduće aktivnosti pred Sjevernoatlantskim vijećem NATO-a, koje zatim procjenjuje pojedinačni napredak u pripremama za članstvo.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 10. juna 2009. usvojilo zaključak o upućivanju formalnog zahtjeva Bosne i Hercegovine za Akcioni plan za članstvo, a zahtjev je službeno uručen 2. oktobra 2009. U aprilu naredne godine stigao je pozitivan odgovor sa samita NATO-a održanog u Talinu.

Početkom decembra prošle godine ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku u Briselu, nakon devet godina čekanja, donijeli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri da podnese prvi Godišnji nacionalni program (ANP) iz Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP). Ovom odlukom NATO je odobrio aktivaciju MAP-a za našu zemlju.

Tri su uvjeta bila iz Talina 2010. godine, a BiH je ispunila dva. Treći, odnosno knjiženje vojne imovine je i dalje na čekanju zbog opstrukcija iz Republike Srpske.

Godišnji nacionalni plan se NATO-u predaje svake godine, prenosi Dnevni avaz.

Šta je IPAP?
Individualni akcioni plan partnerstva predstavlja najintenzivniji oblik bilateralne saradnje NATO-a sa zemljama koje nisu članice ovog saveza.

Ovaj mehanizam saradnje nastao je 2002. godine na samitu zemalja članica NATO-a u Pragu, s ciljem da se uspostavi saradnja s partnerskim zemljama.

Bosna i Hercegovina je 2005. godine zaključila prvi Individualni partnerski program (IPAP) s NATO-om, a riječ je o programu prema kojem jedna zemlja sarađuje sa Sjevernoatlantskim vojnim savezom izvan odbrambenih pitanja.

Individualni partnerski akcioni planovi (IPAP) otvoreni su za zemlje koje imaju političku volju i sposobnost da prodube svoje odnose s NATO-om, bez navedenog cilja da postanu članice organizacije.

IPAP treba jasno da odredi ciljeve saradnje i prioritete reforme pojedinačne zemlje partnera i osigura da različiti mehanizmi koji se koriste direktno odgovaraju tim prioritetima. To je partnerski alat koji omogućava NATO-u da pruži fokusirane specifične savjete o reformi odbrane i sigurnosti vezanih za zemlju i, kada je to potrebno, o većoj političkoj i institucionalnoj reformi.