Pročitajte nacrt ANP-a: Hoće li Dodik pristati na reduciranje ovog materijala

Sadržaj Prvog godišnjeg nacionalnog programa (ANP), o kojem se već mjesecima vode žestoke rasprave u BiH i koji će prema svim procjenama biti reduciran, napokon je objavljen. Riječ je o materijalu koji je jutros dostavljen u kabinete članova Predsjedništva BiH, a koji još uvijek nije usvojila Komisija za NATO integracioni proces.”Polazeći od potrebe očuvanja trajnog mira, sigurnosti i stabilnog demokratskog i ukupnog državnog razvoja, kao i uključivanja Bosne i Hercegovine (BiH) u savremene evropske, političke, ekonomske i sigurnosne integracione tokove, BiH je pristupanje euroatlantskim integracionim procesima utvrdila kao jedan od prioriteta vanjske politike. BiH je time potvrdila svoju posvećenost principima demokratskog uređenja, zaštite ljudskih prava, tržišne ekonomije i vladavine prava”, piše u uvodu ANP-a čiji kompletan sadržaj možete pročitati ovdje.

BiH je do sada uspješno okončala više ciklusa IPAP-a, od 2008. do 2017. godine. A kako je navedeno, NATO eksperti ocijenili su veoma uspješnim rad NATO Koordinacijskog tima Vijeća ministara BiH (NKT) u pripremi dokumenta te je evidentan napredak u implementaciji IPAP-a.

Ovaj dokument tretira politička i ekonomska pitanja, obrambena i vojna pitanja, pitanja resursa, sigurnosna pitanja i pravna pitanja.

U političkim krugovima već se izvjesno vrijeme zagovara “reduciranje ANP-a” kako bi se zadovoljili interesi svih političkih aktera u BiH. Javnost u BiH sada ima priliku pratiti u kojem pravcu će ići redukovanje ANP-a.

Zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH Saša Magazinović jučer je prvi zatražio od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da javno objavi sadržaj ANP-a o kojem se mjesecima govori uprkos tome što je rijetko ko, sve do danas, znao šta uopće piše u ANP-u.

Godišnji nacionalni program ima 165 strana, od čega se na njih 59 nalaze tabele. Predsjedništvo BiH u utorak bi se trebalo izjašnjavati o ANP-u ukoliko članovi Predsjedništva BiH postignu dogovor i stave ovaj materijal na dnevni red.

klix