<

Novi zakon, novi problemi: Bivši borci mlađi od 57 godina također žele dodatak, Tuzla prva na potezu

Zbog federalnog Zakona o pravima demobilisanih boraca pripadnici ove kategorije koji su mlađi i stariji od 57 godina nalaze se u neravnopravnom položaju kada je riječ o isplati naknada za vrijeme provedeno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine (RBiH).Naime, Parlament FBiH na prijedlog Federalne vlade u julu ove godine usvojio je Zakon o pravima demobilisanih boraca kojim je između ostalog propisano da će pripadnici ove kategorije stariji od 57 godina na teret federalnog budžeta primati mjesečnu novčanu naknadu u visini od pet maraka za svaki provedeni mjesec u Armiji RBiH. Naknadu mogu ostvariti samo ako su nezaposleni i ako njihova ranija mjesečna primanja ne prelaze 170 KM.

Ovim zakonom je propisano i da će demobilisani borci mlađi od 57 godina ostvarivati svoja prava kroz izmjene kantonalnog zakona u skladu s finansijskim mogućnostima kantona.

S obzirom na to da je ostvarivanje prava na teret federalnog budžeta počelo 1. augusta ove godine, zastupnik iz Stranke demokratske akcije (SDA) u Skupštini Tuzlanskog kantona Bego Gutić uputio je inicijativu ovom zakonodavnom tijelu u cilju ukidanja diskriminatornog statusa u kojem se nalaze demobilisani borci mlađi od 57 godina, jer svoje pravo na naknadu u ovom kantonu još uvijek ne mogu ostvariti.

Bego Gutić (Foto: D.Z./Klix.ba)

Njegovom inicijativom se Vlada TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK obavezuju da u roku od 15 dana predlože izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca TK.

“S obzirom da je primjena federalnog propisa počela 1. augusta 2019. godine za demobilisane borce starije od 57 godina koji će svoja prava ostvarivati kroz budžet FBiH, smatram da su demobilisani borci mlađi od 57 godina koji će svoja prava ostvarivati putem resornih kantonalnih ministarstava na ovaj način oštećeni te predlažem da Vlada TK u roku od 15 dana predloži izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca, kojim će riješiti pitanje ostvarivaja prava novčane naknade, na isti način kao što je to propisano federalnim zakonom”, navedeno je u Gutićevoj inicijativi.

U svojoj inicijativi koja bi se trebala naći pred zastupnicima Skupštine TK na idućoj sjednici, Gutić predlaže i izmjene i dopune budžeta ovog kantona, s obzirom na to da će biti neophodno izdvojiti finansijska sredstva za rješavanje statusa demobilisanih boraca mlađih od 57 godina.

“Vlada FBiH i Federalni parlament su imali dobru intenciju, odnosno da dio obaveza prebace na kantone, a u propisu i općinu. Međutim, po meni je u federalnom zakonu nedostajala norma koja bi bila naredbodavna i obavezujuća s istim rokovima koji su propisani u zakonu, a to je da se do 1. augusta donesu kantonalni propisi kojima bi se riješilo pitanje i onih demobilisanih boraca koji u ovom trenutku su mlađi od 57 godina”, rekao je Gutić za Klix.ba.

Mišljenja je da Tuzlanski kanton treba žurno reagovati prema okvirno 40.000 demobilisanih boraca koji spadaju u kategoriju mlađih od 57 godina.

“Moja namjera je bila da uozbiljim kantonlanu vladu i ministra koji je također pripadnik boračke populacije. Mi već kasnimo, ako uzmemo u obzir da od 1. augusta imamo primjenu federalnog propisa. Još uvijek nismo napravili ni početni korak, jer Vlada TK nije napravila ni nacrt, a kamo li donijela prijedlog izmjene i dopuna zakona”, istakao je Gutić za Klix.ba.

Među demobilisanim borcima koji ne mogu ostvariti ovo pravo je i 51 godišnji Faruk Šahović iz Tuzle, inače predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona.

U razgovoru za Klix.ba kaže da je tužno da postoji federalni zakon koji propisuje da se određene grupe demobilisanih boraca za ostvarivanje svojih prava spuštaju na kantonalne ili općinske nivoe, samo ako su oni u mogućnosti da im to obezbijede.

“Nama nije jasno zašto je on uopće spušten na kantonalne i općinske nivoe, kada mi već imamo Zakon o osnovnim pravima boraca koji koriste porodice šehida i ratnih vojnih invalida i Zakon o dobitnicima ratnih priznanja koji crpe sredstva iz federalnog budžeta. U našem zakonu je problem i što naknadu na federalnom nivou neće moći svi ostvariti, jer demobilisani borac koji naprimjer ima suprugu sa najminimajlijom penzijom, automatski ne može dobiti novčanu naknadu”, kaže nam Šahović.

Faruk Šahović (Foto: A. K./Klix.ba)

Kako trenutno stvari stoje, prema procjenama Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona pravo na novčanu naknadu moći će ostvariti do tri hiljade demobilisanih boraca od ukupno 112.000 koliko ih se nalazi u ovom kantonu.

Šahović nije optimističan kada je riječ o izmjenama kantonalnog zakona, jer bi za ovo bilo potrebno pronaći izuzetno velika finansijska sredstva.

“Vidjet ćemo šta će se dešavati, samo nama se ne piše dobro. Prema trenutnom kantonalnom zakonu mi na nivou godine imamo osam miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje, samozapošljavanje, određivanje volonterskog staža, stipendije, ortopedska pomagala, banjska liječenja i tako dalje. Da bi se sada na nivou kantona djelimično ispoštovao federalni zakon nama treba minimalno 30 miliona maraka”, dodaje Šahović.

Ovakav finansijski teret, prema njegovim riječima sada ne može podnijeti nijedan kanton ili općina u Federaciji BiH zbog čega je Jedinstvena organizacija boraca Tuzlanskog kantona već uputila službeni dopis resornom federalnom ministru.

“Od njega tražimo da sazove sve premijere, ministre i ostale nadležne kako bi naš zakon bio na nivou FBiH kao i dva zakona koji već postoje, uz određeni novčani iznos koji će biti raspoređen na osnovu visine prihoda koje imaju. Na ovakav način bi kantonima bilo omogućeno da nas ispoštuju te bismo imali funkcionalan zakon koji nije diskriminatoran”, dodao je Šahović.

Od 112.000 demobilisanih boraca u Tuzlanskom kantonu 13.000 se nalazi na evdidenciji kantonalnog Zavoda za zapošljavanje.

klix

<