Ne plači, majko, Allah je prema meni milostiviji od tebe!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Dok je jedan mladić ležao na smrtnoj postelji, pored njega je sjedila njegova majka i plakala. Vidjevši je tako uplakanu, sin ju je upitao: ”Majko, kada bih pred tobom morao polagati račun na Sudnjem danu, šta bi uradila sa mnom?” Majka je kroz suze odgovorila: ”Smilovala bih ti se, sine moj.” Na to joj je sin rekao: ”Pa, majko draga, Allah je prema meni milostiviji od tebe.”

Zaista, nema ništa bolje od lijepog mišljenja o Allahu!

Upitan je jedan pobožnjak: ”Znaš li ijednog čovjeka čija se dova uslišava (prima)?” Pobožnjak je odgovorio: ”Ne znam, ali zato znam Onoga koji sigurno uslišava dove.”

Zaista, nema ništa bolje od lijepog mišljenja o Allahu!

Neki čovjek je upitao Ibn Abbasa, r.a.: ”Pred kime će ljudi račun polagati na Sudnjem danu?” Ibn Abbas je odgovorio: ”Pred Allahom, naravno.” Na to je čovjek uzviknuo: ”Onda smo spašeni, Gospodara mi Ka’be!”

Zaista, nema ništa bolje od lijepog mišljenja o Allahu!

Opisujući Dan okupljanja ljudi na Sudnjem danu, Allah u Kur’anu, veli: ”I pred Milostivim (Lir-Rahmani) glasovi će se stišati”, a nije rečeno: ”I pred Silnim (Lil-Džebbari)”, iako je to Dan najvećeg straha, u kojem će ljudska srca, zamalo, iskočiti iz grudi od silnog straha. Allah nas, upravo u tom Danu, podsjeća na Svoju neizmjernu milost i oprost.

Molim Allaha, da nas i naše roditelje, i našu djecu, i rodbinu, i sve vjernike i vjernice, obaspe Svojom milošću i da nas učini sigurnim u hladu Njegovog Arša, onoga Dana kada drugog hlada neće biti. Amin!

saff