Nastavak uspješnih projektnih ciklusa u Kulturnom centru Cazin

Posljednja decenija u radu JU „Kulturni centar“ Cazin mjeri se kao vrlo uspješna. Zadnjih godina realizirano je nekoliko značajnih projekata u oblasti kulture, a posebno u zaštiti i očuvanju naših kulturnih spomenika.

  • “Da smo na dobrom putu potvrđuju i prvi rezultati naših projektnih aplikacija prema višim nivoima vlasti u BiH. U ovom mjesecu JU „Kulturni centar“ Cazin je odobreno 57.000,00 KM za 2 projekta”, ističu iz ove institucije.

Prvih 45.000,00 KM stiže kao rezultat projekta „Nacionalni spomenici u službi razvoja turizma grada Cazina“, od strane Federalnog ministarstva turizma i okoliša. Osim toga, 12.000,00 KM spomenutoj Ustanovi je odobrilo Federalno ministarstvo kulture i sporta, za projekat „Konstruktivna sanacija i konzervacija dijela zidina Starog grada Ostrožac“. Ovaj projekat predstavlja nastavak radova započetih prije nekoliko godina na postepenom saniranju oštećenja vanjskih bedema ovog nacionalnog spomenika. Do sada je u ovu svrhu uloženo više od 130.000,00 KM, kroz razne projekte u posljednjih 6 godina.

  • “Zahtjevni radovi i obaveza poštivanja posebnih propisa sanacije i konzervacije, kao i procedure javnih nabavki usporavaju ove procese, koji su veoma bitni za našu lokalnu zajednicu, ali to nisu razlozi zbog kojih ćemo odustati od postepenog revitaliziranja našeg kulturnog blaga. U slijedećim mjesecima očekujemo rezultate još nekoliko važnih projekata za KC Cazin, koji će uključivati i Koloniju „Ostrožac“ i Gradsku biblioteku, kao i drugi dio solarnog osvjetljenja na Starom gradu Ostrožac”, ističu na kraju.

(PR Kulturni centar)