<

Muž raspustio ženu jer nije znala kuhati, a samo za dva mjeseca doživio najveću blamažu i sramotu

Ko je na ženidbu???
Svako ima kriterije pri odabiru bračnog druga. Jedan je tražio dobru mladu djevojku, i pronašao je. Ubrzo je shvatio da ona ne zna pripremiti lijepa jela, a posebno meso na roštilju i ražnju.

Naljutio se i pozvao njene roditelje. Rekao im je da je nisu naučili da sprema jela na roštilju i ražnju i da mu ona takva ne treba.

Otac je rekao: “Dobro sine. Mi ćemo je vratiti sebi na dva mjeseca, da je tome naučimo!”

Prošla su dva mjeseca i on odlazi po svoju mladu. Pitao je: “Da li ste je naučili spremanju hrane?!”

Otac je rekao: “Da, sine. Naučili smo je!”

Zet zahvali Allahu i reče: “Onda nam dozvolite da idemo svojoj kući!”

Otac reče: “Ne sine. Ne ide to tako. Sačekaj malo. Moramo to praktično dokazati.”

Doveo je živu ovcu, dao zetu nož i rekao: “Idi zakolji ovu ovcu, a ona će je pripremiti na ražnju.”

On reče: “Ali, ja ne znam zaklati ovcu!”

Otac reče: „Sine, vrati se ti svojima, pa kada od tebe naprave čovjeka, dođi po svoju ženu!”

Čovječe, ne traži mahane samo kod drugih, jer ni ti nisi melek. Pogledaj koliko imaš svojih mahana.

smisaozivota.com

<