<

Kur’an nenadmašni fenomen: Stvaranje iz kapljice: Kako voda oživljava?

KAKO VODA OŽIVLJAVA?

“…i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?” (Al-Anbiya’, 30)

“Allah sva živa bića koja se kreću stvara od vode… ” (24- An-Nur, 45)

U suri “Al-Furqan” se kaže daje čovjek, a u surama //Al-Anbiya”/ i “An-Nur” i sve živo stvoreno iz vode. Biološki, voda je temeljni faktor živih materija. Čovjeka čine ćelije. Analiziramo li ćelije, utvr­dit ćemo da su one, od 60% do 80%, načinjene od vode. Ćelija, čija je temeljna materija voda, živa je materija. Nemoguć je život bez vode. Ona je osnova života.

Molekul vode čine dva atoma hidrogena i jedan oksigena. Voda, čija je svaka odlika hemijski savršeno uređena, stvorena je od be­životnih atoma, koji su 99% prazan prostor. Kako to da oživljavaju životinje i ljudi, koji su stvoreni od vode, načinjeni od atoma čijih je 99% prazno? Onaj ko dobro razmisli o ovom pitanju, shvatit će da umiješnost nije u neživim atomima, već u Allaha, dž.š., Koji oživljava te nežive atome.

“On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.” (59- Al-Hašr, 24)

SPERMA JE SMJESA

“Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi.” (76- Ad-Dahr, 2)

Zahvaljujući pronalasku i usavršavanju mikroskopa, ostvarila se mogućnost detaljne analize mnogih organa i materija u ljudskom tijelu. Pomoću ovih analiza postalo je jasno da je sperma smjesa ra­zličitih materija, koje se proizvode u različitim dijelovima ljudskog tijela. Sperma ili sjemena tekućina je sinteza materija, a formira se kada iz muških spolnih žlijezda spermiji ulaze u sustav kanalića gdje se miješaju s lučevinama niza žlijezda stvarajući tekućinu. Na­čini li se detaljna analiza sjemene tekućine, ustanovit će se da je ova tekućina nastala od niza različitih komponenti kao što su limunska kiselina, prostoglondini, flavini, askorbinska kiselina, ergotionein, fruktoza, fosforilkolin, holesterol, fosfolipidi, fibrinolizin, cink, fosfatna kiselina, spermiji itd.

Naše tijelo je jedna od najsavršenijih, najljepših i najsloženijih kreacija. Zahvaljujući tijelu, mi vidimo, čujemo, razmnožavamo se; zahvaljujući vještinama tijela, mi izrađujemo mašine, kompjutere, mostove, avione, pravimo slike, skladamo muziku… Jedna od prvih faza stvaranja našeg tijela jeste stvaranje materijala u smjesi sjemene tekućine. Nakon toga će se spermi u sjemenoj tekućini sjediniti sa ženskim ćelijama i formirati još jednu smjesu, koja će biti novi korak u formiranju čovjeka.

Za detaljno objašnjenje samo sjemenog kanalića ili prostate trebalo bi nam desetine stranica. Stvoritelj nas je stvorio od smjese tekućina i to spomenuo u Knjizi koju je objavio. Analiziranje ove smjese i istraživanje kako je i odakle je ona nastala pomoći će nam da budemo svjesniji savršenstva Allahovog stvaranja ljudskog tijela.

U našoj avanturi koja započinje ovom smjesom tekućina, jednog dana dobivamo izuzetno složene i savršene osobine i čula, kao što su sluh i vid. Činjenica da obična kapljica tekućine postaje neko ko vidi i čuje predstavlja nevjerovatno čudo. Nijedan razuman čovjek stvaranje takvog savršenstva neće prepustiti i povjeriti slučaju. Sa­svim je jasno da je Stvoritelj Jedan, kako to Kur’an ističe, Svemoćni, Sveznajući, Svjesni i Savršeni Stvoritelj.

STVARANJE IZ KAPLJICE

“Zar čovjek misli da ce sam sebi prepušten biti, da neće odgo­varati? Zar nije bio kapljica u sjemenu koje se ubaci?” (75- Al- Kiyamah, 36-37)

Kur’an govori da je nemoguće da čovjek, kojeg je Allah, dž.š., savršeno kreirao, bude prepušten sam sebi. Nakon 36. ajeta u kome je to rečeno, slijedi 37. ajet koji ističe da je u početku čovjek bio ka­pljica u sjemenu. I u ovom ajetu se susrećemo sa saznanjem koje je bilo nemoguće dostići u vrijeme Muhammeda, a.s. Riječ koju smo u 37. ajetu preveli sa “kapljica u sjemenu”jeste arapska riječ “nutfe”, koja se, isto tako, koristi i za talogkoji ostane na dnu kada se isprazni posuda. Ova riječ ukazuje na činjenicu da čovjek nije stvoren od cjelokupne sperme, već od jednog njenog djelića.

Sjemena tekućina, koja izađe prilikom jedne ejakulacije, zajedno sa nizom materija u njoj, sadrži između 100 i 200 miliona sperma­tozoida. A jajnu ćeliju kod ženke oplođava jedan, i samo jedan, od tih stotina miliona spermatozoida. Zigot, koji će formirati čovjeka, nastaje ne od cijele sperme, već, kako se to upozorava u ajetu, od jednog njenog sićušnog djelića.

Spermatozoidi imaju glavu, vrat, središnji dio i rep. Stotine mili­ona spermatozoida se, nakon ejakulacije, plivajući uz pomoć svoga repa, zaputi ka jajnoj ćeliji žene. Prema dužini spermatozoida, koja se mjeri na mikrone (1 mikron je milioniti dio metra), dužina ovog plivanja kroz ženske spolne organe je veoma, veoma duga. Ova razdaljina je, prema proporcionalnoj usporedbi sa čovjekom, kilo­metarske dužine. Prilikom ovog dugog puta mnogi spermatozoidi umru, mali broj njih dospije do jajeta. Od spermatozoida, koji kruže oko jajeta, samo jedan ulazi unutra i jaje se zatvara. Pola ljudskih genetskih podataka smješteno je u glavi, veličine 5 mikrona, ovog samo jednog spermatozoida. Preostali genetski kod u majčinom tijelu, čeka spreman u jajetu do kojeg dopire spermatozoid. Sve ove kreacije odvijaju se veoma preciznim podešavanjima niza detalja. Kao u svakoj tački svemira, tako i u ovom prvom stadiju našeg stvaranja Stvoritelj nam pokazuje Svoju savršenu moć i znanje.

Odlomak iz knjige  “Kur’an nenadmašni fenomen”

Autor Caner Taslaman, Izdavači: Zalihica Sarajevo & Kelimeh Novi Pazar.

Akos.ba

<