<

Kako imati lijep život?

Allah s.w.t.a. daje odgovor u Kur’anu i to u suri koja se zove Nahl: pčela.

Šta nam to govori?

Znamo da je pčela najkorisnije živo biće, da daje samo najljepši med na ovome svijetu. Takav treba da bude i vjernik i vjernica, poput pčele da daju samo najljepši med, da rade samo dobre i korisne stvari, da budu pokorani Allahu s.w.t.a. pa će im Allah podariti lijep život na ovome svijetu i Džennet na budućem.

Kaže Allah dž.š. u suri Pčela: „Onome ko radi dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i nagradićemo ih boljom nagradom nego što su je zaslužili!“

Piše: Amar Bedaković

Akos.ba

<