<

I kažu: „Život nema reprizu!“. Dva su razloga kada ljudi izgovaraju ove riječi

I kažu: „Život nema reprizu!“

Dva su razloga kada ljudi izgovaraju ove riječi.

Nekada je to da bi sebi dopustili i opravdali moralno raspušten način života, zabavu ili kako oni to kažu „ludorije“. Govore: „jednom se živi“, i „život nema reprizu“ –  pa da se proživi što se može od strasti uživanja i provoda.

Gledano sa aspekta vjerovanja, ovdje možemo pronaći skriveno poricanje proživljenja (el ba’s) i polaganja računa (el hisab), te vjerovanje da ovo nešto što sada živimo, neće se ponoviti, i poslije više nema prilike za uživanje, zabavu, „radost i veselje“…

Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu spominje da je bilo i da će biti ovakvih uvjerenja, riječi i izreka kojima će se ona očitovati kao svojevrsno objašnjenje onoga što je u prsima, kao i poziv u takav pogled na svijet i život.

Uzvišeni Allah kaže:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24)

“Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi” – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.(suera 45, 24.ajet)

Allah, dželle šanuhu, odgovara, onima koji su bili davno, na ono što su rekli a istim riječima i ovima danas. Njihov govor je sličan onim ranijim, a Sličnost govora dolazi od sličnosti srca.

Drugu i drugačiju upotrebu riječi „život nema reprizu“ nalazimo kod osoba koje cijene svaki trenutak i nastoja ga iskoristiti i investirati u ono što će im donijeti dobit u nastavku života. Vjeruju da trenutak koji živimo neće se više ponoviti. I nije isto kada se požuri sa korisnim stvarima, pa ih učinimo pravovremeno, a poslije ubiremo plodove tog postupka, i kada se prilike propuštaju.

Tada riječi „život nema reprizu“ znače: život je prolazan – iskoristi ga u dobru. Ovakva životna ideja i ove riječi sada potiču uvjerenje da će moralan život i produktivan rad imati svoj rezultat i nakon što završi ovaj život kojem svjedočimo, a intuitivno i argumentovano znamo da ima svoj kraj.

Poslanik Milosti, Muhammed el Emin, salellahu alejhi ve sellem, nas savjetuje i kaže:

„Iskoristi pet prije nego te stigne drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, imuštvo prije neimaštine, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.“ (Hadis bilježi el-Hakim)

Slušamo savjete kako živjeti sa prolaznošću koja od nas ne zavisi. Vidimo na svojim licima i tijelima tragove dana koji su prošli. Naša sjećanja i osjećaji su pomiješani između onoga što je bilo, što jeste i što će biti.

Onaj koji može da zamisli svoj konačni ishod, i vidi svoj put kojim treba da pođe, osjeća radost zbog uspjeha koji ga čeka, rado će investirati svoje resurse u zamjenu za ovu sreću. Tada i prolaznost doživljava kao podsjetnik, a u prolasku svakoga dana osjeti dobitak. Sa lahkoćom živi svaki trenutak, sretan zbog prilika koje vidi na svakom koraku i u svemu sa čim se susreće.

Allah nas poziva da ovakve primjere pronalazimo i slijedimo pa kaže:

  1. i požurite oprostu Gospodara svoga i Džennetu koji je prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje,
  2. za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine:
  3. i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.
  4. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!
  5. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.”
  6. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. (Sura Ali Imran,od 133. do 138.)

Konačan ishod našeg životnog putovanja uvelike zavisi sa kojeg srčanog izvora se napijemo i od koga ćemo životni savjet poslušati.

Imaš li cilj kojeg njeguješ? Jesi li čuo iskustvo onih koji su to isto željeli? Vidiš li sebe kada ovo sve prođe? Jesi li u toj viziji sretan ili oborena pogleda?

I još jedno pitanje: Jesi li svjestan Ko je na početku i na kraju svega?

Piše: Muris Mahalbašić

Akos.ba

<