GOVORIO JE: ‘JA NE ZNAM DA VI IMATE DRUGOG BOGA OSIM MENE!’ OVAKO JE ZAVRŠIO:

Ovako je Faraon govorio dok je bio živ, pa ga Allah kaznio još na ovom svijetu. Njegovo tjelo će ostati ovakvo do Sudnjeg dana da bude opomena ljudima.

Jednog dana je rekao: „… ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene“ Quran (28:38)

Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!

Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!

On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi.

Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!

Qur’an (2:255)

www.religis.com