FOTO Ibrahim Dupanović, čuvar starina i krajiške tradicije

Imam tkalački stan koji je bio u funkciji u „Kombiteksu“ od 1957. do 1992. godine, nakon čega je ovdje izložen, ističe Dupanović

Ibrahim Dupanović iz Ripča kod Bihaća među rijetkim je čuvarima starina i krajiške tradicije.

 Kako bih ih sačuvao od zaborava, već 12 godina prikuplja vrijedne eksponate koje je izložio u svojevrsnoj muzej-sobi koju je opremio u prizemlju svoje porodične kuće i koje predstavlja znatiželjnim posjetiocima, među kojima najviše učenicima prilikom organiziranih posjeta. Poznat je i po izrađenom porodičnom stablu Dupanovića i monografiji ove porodice

Porodične uspomene

U muzejskoj sobi izloženi su vrijedni eksponati koji najbolje oslikavaju jedno vrijeme i način kako se nekad živjelo. Tu su predmeti koji su se svakodnevno upotrebljavali u domaćinstvu prilikom obavljanja poljoprivrednih radova u polju, te porodične uspomene ovjekovječene na fotografijama.

Prve eksponate prikupio je 2017., a godinu kasnije otvorio je ovu muzej-sobu.

 – Rođaci su tu bili izdašni. Neke smo nabavili i od onih koji nisu rođaci, te smo kupovali. Eksponati, koji se mogu vidjeti u ovoj sobi, na jedan vjerodostojan način oslikavaju našu tradiciju, našu prošlost – kaže Dupanović.

Među prvim eksponatima koje je prikupio i izložio je musaf. Znajući da su se Dupanovići bavili poljoprivredom, bili zanatlije, a žene isključivo domaćice, prikupio je različite alatke i eksponate koji su se koristili u domaćinstvu, poput oklagije, sofre, stapa. Među najstarijim eksponatima su mangala i “Singerica“.

Stogodišnji ibrik

– Jedan bakarni ibrik ima isto puno godina, zatim bradva, razna svrdla, sjekire, pile koje je koristio moj djed Huse, vrsni stolar. Imam tkalački stan, koji je bio u funkciji u „Kombiteksu“ od 1957. do 1992. godine, nakon čega je ovdje izložen – ističe Dupanović.

Eksponate je do sada vidjelo više stotina građana izražavajući zadovoljstvo.

 Austrougarsko priznanje 

Pedeset i sedam Dupanovića bili su pripadnici Petoga korpusa Armije RBiH i MUP-a, o čemu priprema prigodnu publikaciju.

Vrijedan dokumentFoto: (S. Tulić)

Dupanovići su bili istaknuti borci i u Drugom svjetskom ratu, no Ibrahim je bio posebno iznenađen kad je došao u posjed jednog dokumenta, najvišeg priznanja austrougarske vojske koje je dobio njegov bliski rođak Muharem.

 Nošnja „Fatima“

Tradicionalnu muslimansku narodnu nošnju izloženu kroz ovaj model sašila je Fatima Dupanović iz Ripča, dugogodišnja članica KUD-a „Bratstvo“, i darovala je Ibrahimu kao eksponat. U znak zahvalnosti nazvao ju je njenim imenom Fatima.

avaz