Dobijala platu 400 maraka, poslodavcu za doprinose isplaćivala 500 KM

Pred Višim sudom u Beogradu pokrenuta je parnica zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Parnicu je u ime Snežane Pešović pokrenula povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

– Tužbom je pored utvrđivanja diskriminacijei traženja da se otklone posljedice diskriminatorskog postupanja traženo od suda da donese privremenu mjeru u cilju hitne zabrane diskriminacije i sprječavanja posljedica ovakvog postupanja prema zaposlenoj zbog trudnoće i porodiljskog odsustva – stoji u saopćenju Janković. Ovaj slučaj je, smatra ona, streteški važan s obzirom na to da je diskriminacija žena zbog trudnoće i porodiljskog odsustva nedopustiva i da još predstavlja čestu diskriminaciju na tržištu rada.Inače, Snežana Pešović radila je neprijavljena kod poslodavca sve dok nije ostala u drugom stanju. Sa poslodavcem se dogovorila da je prijavi, ali da ona plaća doprinose. Na kraju je bilans bio takav da je Snežana dobijala platu od 26.000 dinara (oko 430 KM), a poslodavcu je morala isplaćivati 30.000 dinara (oko 500 KM).O slučaju Pašović mediji su već izvještavali, a povjernica za zaštitu ravnopravnosti ističe kako su mediji važan partner u ovakvim slučajevima te da doprinose smanjenju diskriminacije i sprječavanju diskriminatorskog ponašanja pojedinih poslodavaca.– Država ima mehanizme za sprječavanje ovakvog ponašanja, zbog čega verujem da će ovaj primjer ohrabriti žene da se obrate našoj instituciji i zatraže zaštitu – zaključila je Janković. Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba