<

Corona virus nam poručuje da se iz utrobe kušnji rađa mnoštvo milosti

Corona virus nam poručuje da možemo živjeti bez fudbala i bez navijačkih svađa i neprijateljstva.

Corona virus poručuje djevojkama da se mogu udati i vjenčati bez skupocjenih vjenčanica i uz minimalne troškove.

Corona virus poručuje onima koji borave u kafićima, danju i noću, da je njihovo jedino sigurno utočište njihova kuća i porodica.

Corona virus poručuje svima koji zanemaruju namaz da, i pored iskušenja epidemije, ovaj put imaju priliku klanjati u svojim kućama, jer će doći dan kada uopće ne bude prilikâ za namaz, kada smrtni čas dođe i kada Sudnji dan nastupi.

Corona virus poručuje svakoj osobi koja je financijski sposobna, a odgađa hadž i umru, da se između njih i obavljanja hadža i umre može ispriječiti jedan trenutak.

Corona virus poručuje svakoj bogatoj osobi da, bez obzira koliko bili bogati, vaš novac vam neće koristiti, jer ćete u jednom trenutku biti odsječeni od svijeta.

Corona virus nam poručuje da su starije osobe vrlo slabe i bespomoćne, pa se moramo brinuti o njima i uvažavati njihovu slabost, jer su oni oslabili zbog ulaganja u našu snagu i oni su naš blagoslov na ovome svijetu.

Corona virus nam poručuje da se iz utrobe kušnji rađa mnoštvo milosti.

Svemogući Allahu, smiluj se našoj slabosti i nemoći, podari nam zdravlje i oprosti nam!

saff.ba

<