<

Četiri načina kako zaslužiti mjesto u džennetu

U suri El-Muddessir, Allah, dž.š., kaže: „Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: „Šta vas je u Sekar dovelo? – „Nismo“ – reći će – „ bili od onih koji su molitvu obavljali, i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam nije smrt došla.“[1]

Dakle, od Boga nam stiže jasna uputa šta činiti kako bismo bili od onih sretnih. Kako lijepo Gospodar naglašava da smo svi odgovorni za svoja djela. Ibn Kesir u svom tefsiru, tumačeći ovaj ajet, reći će da smo svi „taoci svojih djela“. Ali, izuzetak postoji. To su oni sretni, koji su na Pravom putu.

Allah, dž.š., u četiri koraka objašnjava svojim robovima, indirektno, kako da dospiju u skupinu sretnika. Na prvom mjestu je namaz kao stub vjere i ono za što ćemo prvo biti pitani na Sudnjem danu. Zatim, saosjećanje sa našom braćom i sestrama, pomaganje našoj vrsti. Humanitarna pomoć, neki bi zaključili. Sadaka, ustvari! Da nahraniti siromaha kod Boga ima ogromnu vrijednost, nismo svjesni. A to nas može kvalifikovati direktno u skupinu onih sretnih, onih koji su na desnoj strani. Sljedeće što se vjernicima suptilno preporučuje kao jedan od koraka ka Džennetu jeste i ostavljanje besposlice. U jednoj od narednih sura, Allah, dž.š., kune se vremenom. Tolika je vrijednost vremena! A nevjernici su se u bespolice upuštali, govorili su ono o čemu ništa ne znaju, tabali su tako svoj put ka Sekaru, Džehennemu. Analogno tome, ukoliko čovjek želi biti upisan među one koji će u Džennet ući bez polaganja računa – neka ostavi besposlicu. Posljednji korak – vjerovanje u Sudnji dan, jedan od šest uvjeta vjerovanja. Ko se od nevjernika bude oholio, smatrajući da Sudnji dan neće doći – Sekar ga čeka. A vjernik, iskreni rob, koji molitvu obavlja, sadaku udjeljuje, vrijeme provodi korisno i vjeruje u Sudnji dan, spreman je da pred Allaha, dž.š., dođe oslobođen odgovornosti za svoja učinjena djela. Sretnik!

Zaista se u kur’anskim ajetima krije sva mudrost koja nam je potrebna za život na ovom svijetu. Molim Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji ibadet čine svome Gospodaru, a dobročinstvo stvorenjima svoje vrste. Ramazan je prilika koju možemo iskoristiti da zaslužimo biti jedni od onih koji nisu taoci svojih djela, prilika za pokajanje i vječnu sreću. Iskoristimo je!

[1] El-Muddessir, 39-47., prijevod je Korkutov

Za Akos.ba piše: Dželila Ibrahimspahić

<