Čovjek koji je naređivao dobro i odvraćao od zla će biti bačen u Vatru, te će ga ostali pitati zbog čega je u Džehennemu

Da’wa je poziv u islam, pozivanje u islam – naređivanje dobra i odvraćanje od zla Allah d.z.s. kaze:” Zar da od drugih trazite da dobra djela cine,a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu ucite? Zar se opametiti necete?” (El-Bekare, 44) “O vjernici, zasto jedno govorite, a drugo radite. O, kako je Allahu mrsko …

continue reading

Svakog dana sa nebesa siđe pet meleka: jedan u Mekku, jedan u Medinu, jedan u Jerusalem, jedan u mezarje muslimanima, a jedan na muslimanske tržnice…

Hafiz Abdulkadir Kadrić nam je prenio i prokomentarisao jedan zanimljiv i vrlo poučan eser, koji spominje hanefijski učenjak Ebu Lejs u čuvenom djelu Tenbihul gafilin, u kojem se kaže: Nema nijednog dana, a da sa nebesa ne siđe pet meleka: jedan u Mekku, jedan u Medinu, jedan u Jerusalim, jedan u mezarje muslimanima, a jedan …

continue reading

Znate li za 12 vrela koja se spominju u Kur’anu?

Idžaz i ibret kur’anskog broja 12 (Iz Enciklopedijskog leksikona Kur’āna) Motiv “dvanaest vrela“ (ithnatā ‘ašrata ‘aynan ) pomalja se u Kur’ānu na dva mjesta. Prvi spomen je u suri al-Baqarah (II:60): “I kada Musa (Mojsije) zatraži vode narodu svome, naredismo Mi: “Udari štapom svojim po stijeni/kamenu!“ Iz stijene dvanaest vrela provrije, svako bratstvo [jevrejskog naroda] …

continue reading

Kad je vidjela kako su joj sina ogasulili, odmah primila islam na dan dženaze svoga sina. Allah upućuje koga On hoće

Tražila sina, našla ga u gasulhani i primila islam… PRIMILA ISLAM TEK KADA JE VIDJELA KAKO SU JOJ SINA LIJEPO OGASULILI Biti musliman, znači živjeti prirodno, normalno. Kada upitate ove što se vraćaju islamu što primaju islam, kratko odgovaraju: “Hoćemo da živimo normalno i prirodno.” Znači, ovaj današnji život je nenormalan i neprirodan. Evo jednog …

continue reading

Zašto je nemuslimanima zabranjen ulazak u Mekku i Medinu? Zar to nije diskriminacija?!

Istina je da je nemuslimanima, po šerijatu, zabranjen ulazak u Mekku i Medinu. U sljedećih nekoliko tačaka, objasnit ću koji je razlog tome. Svugdje ima mjesta sa ograničenim pristupom Ja sam stanovnik Indije. Ipak, nije mi dozvoljeno ući u neka naselja u Indiji, kao što su, naprimjer, neka naselja od baraka. Svaka zemlja na svijetu …

continue reading

Zašto se ljudi ne bi pozabavili sobom?

Rekao je Poslanik Muhammed s.a.w.s. : “Ko se ponizi radi Allaha, Allah će ga uzdignuti.”(Ibn Madže,Ahmed,Ebu Nuajm) Izvori:n-um.com i minber.ba Zašto ljudi ne bi kritikovali sebe? Kad bi znali koja je nagrada za to, svi bi se pozabavili sobom i tako bi nam se stanje popravilo. Jer, nezadovoljstvo sobom – i to samo radi Allaha …

continue reading