Ef. Velić : Jednom sam zaključao džematliju, nije mi zamjerio

Imam Ferhadija džamije u Sarajevu Muhamed ef. Velić nerijetko na Facebooku objavljuje poučne statuse, ali i iskustva iz svakodnevnog života koja su često i veoma zanimljiva i izazovu brojne reakcije. U radu s ljudima, kaže za “Avaz”, skoro svakodnevno bude neobičnih situacija. Spavaju i migranti – Ispred džamije prostiremo ćilime da ljudi mogu klanjati i …

continue reading

Čovjek koji je naređivao dobro i odvraćao od zla će biti bačen u Vatru, te će ga ostali pitati zbog čega je u Džehennemu

Da’wa je poziv u islam, pozivanje u islam – naređivanje dobra i odvraćanje od zla Allah d.z.s. kaze:” Zar da od drugih trazite da dobra djela cine,a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu ucite? Zar se opametiti necete?” (El-Bekare, 44) “O vjernici, zasto jedno govorite, a drugo radite. O, kako je Allahu mrsko …

continue reading

Svakog dana sa nebesa siđe pet meleka: jedan u Mekku, jedan u Medinu, jedan u Jerusalem, jedan u mezarje muslimanima, a jedan na muslimanske tržnice…

Hafiz Abdulkadir Kadrić nam je prenio i prokomentarisao jedan zanimljiv i vrlo poučan eser, koji spominje hanefijski učenjak Ebu Lejs u čuvenom djelu Tenbihul gafilin, u kojem se kaže: Nema nijednog dana, a da sa nebesa ne siđe pet meleka: jedan u Mekku, jedan u Medinu, jedan u Jerusalim, jedan u mezarje muslimanima, a jedan …

continue reading

Znate li za 12 vrela koja se spominju u Kur’anu?

Idžaz i ibret kur’anskog broja 12 (Iz Enciklopedijskog leksikona Kur’āna) Motiv “dvanaest vrela“ (ithnatā ‘ašrata ‘aynan ) pomalja se u Kur’ānu na dva mjesta. Prvi spomen je u suri al-Baqarah (II:60): “I kada Musa (Mojsije) zatraži vode narodu svome, naredismo Mi: “Udari štapom svojim po stijeni/kamenu!“ Iz stijene dvanaest vrela provrije, svako bratstvo [jevrejskog naroda] …

continue reading

Kad je vidjela kako su joj sina ogasulili, odmah primila islam na dan dženaze svoga sina. Allah upućuje koga On hoće

Tražila sina, našla ga u gasulhani i primila islam… PRIMILA ISLAM TEK KADA JE VIDJELA KAKO SU JOJ SINA LIJEPO OGASULILI Biti musliman, znači živjeti prirodno, normalno. Kada upitate ove što se vraćaju islamu što primaju islam, kratko odgovaraju: “Hoćemo da živimo normalno i prirodno.” Znači, ovaj današnji život je nenormalan i neprirodan. Evo jednog …

continue reading