BUKVAREVIĆ: DNEVNO DOBIJEMO 100 PISAMA U KOJIMA NAS BORCI, DJECA ŠEHIDA MOLE ZA POMOĆ

Nakon što je donesen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica FBiH, a kojim će se obezbijediti egzistencijalna novčana pomoć za najugroženije borce sa 57 i više godina, postavlja se pitanja šta će biti sa ugroženim borcima koji su ispod ove dobne granice. Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja objašnjava da je odlučeno da u prvom redu kantoni u svojim odlukama povedu računa o borcima koji su oboljeli od teških bolesti poput karcinoma, ali i onima koji imaju PTSP (posttraumatski stresni poremećaj), a koji ne mogu privređivati zbog bolesti.

Najteže odvojiti profesionalce za traženje pomoći od istinski ugroženih

  • To su bolesti nastale uglavnom kao posljedica agresije i učešća u odbrani Bosne i Hercegovine. Mi smo takve ljude stavili na prvo mjesto. Mislimo da to neće biti veliki broj, pa samim tim niti veliko opterećenje za kantone, a da ćemo učiniti jednu, prije svega, ljudsku stvar da pomognemo saborcima koji iz tih razloga ne mogu da privređuju – govori nam Bukvarević.

Kaže da je sada mnogo boračkih kategorija koje traže pomoć. Ukazuje da oni sada u Federalnom ministarstvo za pitanja boraca dnevno dobiju najmanje 100 pisama boraca, članova njihovih porodica, djece šehida u kojima mole za pomoć.

  • Teško je iščitati sve te sudbine. Najteže je razdvojiti u tom pismu da li su to oni ljudi koji su, da tako kažem, “profesionaci” u zahtjevima za pomoć, pa krenu od svoje mjesne zajednice, općine, kantona, države. Ili su to stvarno ljudi u potrebi. Ja moram reći da vrlo često, komuniciram sa općinama, kantonima, tražim da vidim šta su ti borci dobili, i moram reći da ima izuzetno teških sudbina. Pogotovo imamo situaciju da nam djeca šehida kada im umre majka, ostanu faktički bez oba roditelja, pa onda bez ikakvih primanja. I onda se naravno obraćaju našem ministarstvu, traže podršku u zapošljavanju. Na tome najviše radimo – govori nam Bukvarević.

Kaže da je po preuzimanju mandata u Ministarstvu za boračka pitanja FBiH bilo 6.700 šehidske djece na evidencijama nezaposlenih.

Zar treba direktoru s visokom plaćom reći da kod zapošljavanja prednost da borcu

  • Sada ih je nešto manje od tri hiljade. Ja nisam zadovoljan dinamikom njihovog zapošljavanja, moglo bi puno brže i puno bolje, a pogotovo evo vraćam se na to, zar nam treba Zakon o demobilisanim borcima, da bi tamo neki direktor u javnom preduzeću koji ima dobru plaću, dao demobilisanom borcu predost u zapošljavanju, ili djetetu šehida!? Dakle, to je ono što nedostaje u ovom društvu, osjećaj zahvalnost prema braniocima Bosne i Hercegovine – naglašava Bukvarević i dodaje:

“Pred donošenje Zakona o demobilisanim borcima iz kantona se previše pričalo o novcu, sredstvima koja se ulažu, daju prema ovim kategorijama, a premalo o nemjerljivom doprinosi tih ljudi u odbrani Bosne i Hercegovine. Nadam se da smo barem jedan dio nepravde prema demobilisanim borcima ispravili donošenjem njihovog zakona, a time i otvorili mogućnost da i dalje ispravljamo nepravde”.

Biscani.ba
Podijeli ovaj članak
   
IZVOR: faktor.ba