<

Allahu ekber. I za to postoji odgovor u hadisu: Sunnet Allahovog Poslanika o Koronavirusu

Hadis bilježi: El-Buhari (5729) i Muslim (2219)

Abdurrahman b. Avf, radijallahu anhu, čuo je Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:

“Kada čujete da se u nekoj zemlji pojavila kuga, ne ulazite u nju. A ako se pojavi u zemlji u kojoj se nalazite, ne izlazite iz nje bježeći.”

Hadis bilježi: El-Buhari (5729) i Muslim (2219)

Religis.com

<